1. Bendrosios nuostatos

Šios Naudojimo sąlygos (toliau – NS) yra sąlygos, taikomos naudojantis internetinės spaustuvės Vizitka.com® svetaine. Naudodamasis suteiktomis funkcijomis ir paslaugomis Naudotojas privalo laikytis šiose Naudojimo sąlygose pateiktų taisyklių ir apribojimų. Priešingu atveju jis privalės susilaikyti nuo bet kokių veiksmų mūsų internetinėje svetainėje. Puslapių peržiūra, registracija, užsakymų įforminimas ir bet koks kitas naudotojo svetainėje atliktas veiksmas reiškia, kad jis sutinka su šiomis Naudojimo sąlygomis. Jose pateiktos taisyklės galioja visą laiką, kai naudotojas lankosi svetainėje, ir taikomos visiems lankytojams – ir užsiregistravusiems, ir neturintiems paskyros. Administracija turi teisę taisyti, papildyti ar kitu būdu keisti šias NS, iš anksti nepranešusi apie tai naudotojams.

2. Internetinės svetainės naudojimo taisyklės

2.1. Visas svetainės turinys, įskaitant dizaino elementus, tekstinius, grafinius komponentus, programinę įrangą, nuotraukas, vaizdo medžiagą ir t. t., yra jų savininkų nuosavybė ir yra saugomas pagal Lietuvos Respublikos autorių teisių įstatymo, prekių ženklų ir kitų intelektinę nuosavybę saugančių įstatymų nuostatas. Jokia informacija ir medžiaga negali būti kopijuojama, tvarkoma, skelbiama nei visa, nei iš dalies, be administracijos sutikimo.

2.2. Kad galėtų pateikti užsakymus ir visavertiškai naudotis visomis svetainės funkcijomis, naudotojas turi atlikti registracijos procedūrą ir jos metu pateikti teisingus savo asmens duomenis.

2.3. Prieiga prie asmeninės paskyros, kurioje saugomi duomenys apie užsakymus, nuolaidas, naudotojo balansą ir kt., įgyvendinama naudojant unikalų elektroninio pašto adresą ir slaptažodį, kurie buvo įvesti registracijos metu. Už šių duomenų saugumą atsakingas naudotojas. Praradęs duomenis, kuriuos reikia įvesti jungiantis prie savo asmeninės paskyros, naudotojas gali pateikti prašymą atkurti juos.

2.4. Jeigu naudojantis internetine svetaine kyla klausimų, atsiranda problemų, reikia keiptis į techninės paramos tarnybą. Tai galima padaryti pokalbio internetu langelyje, užpildžius grįžtamojo ryšio formą arba pasinaudojus svetainėje nurodyta kontaktine informacija.

3. Prekių ir paslaugų užsakymas

3.1. Internetinės spaustuvės Vizitka.com® svetainėje pateikiamas platus spaudos paslaugų spektras. Kad nekiltų problemų, prieš užsakant spausdintinius gaminius primygtinai rekomenduojama susipažinti su informacine medžiaga, pateikiama skyriuose DUK, Apmokėjimas ir pristatymas, taip pat įdėmiai perskaityti informaciją, esančią prekių puslapiuose.

  3.1.1. Įformindamas užsakymą naudotojas privalo užpildyti elektroninę formą, kurią galima atverti iš konkrečios prekės puslapio. Tada paraiška internetu nusiunčiama apdoroti.

  3.1.2. Įformindamas užsakymą naudotojas turi teisę pasinaudoti svetainėje pateikiamais šablonais, redaguoti juos su internetiniu maketų kūrimo įrankiu, naudoti asmeninio dizaino elementus. Be to, naudotojas gali įkelti į svetainę savo parengtus maketus, užsakyti sukurti spausdintinių gaminių dizainą.

  3.1.3. Įforminęs užsakymą, kurį vykdant Vizitka.com® dizaineriai sukurs gaminio dizainą arba logotipą, užsakovas per nurodytą laiką gaus sukurtą maketą, iki galo parengtą tolesniam spausdinimui. Kartu dizaineris pasilieka teisę panaudoti maketą nekomerciniais tikslais, tarp jų – įkelti į savo darbų aplanką ir reklaminę medžiagą.

  3.1.4. Atsakomybę už spausdintinių gaminių tekstinio ir grafinio komponento turinį prisiima naudotojas, kuris nurodė šią informaciją pateikdamas užsakymą.

3.2. Prekės apmokamos naudojantis elektroninių mokėjimų sistemomis, taip pat grynaisiais pinigais atsiimant prekes arba pagal sistemos suformuotą sąskaitą banko skyriuje. Daugiau informacijos apie mokėjimo būdus galima rasti skyriuje Apmokėjimas ir pristatymas.

3.3. Užsakymo įvykdymo terminai atitinka informaciją, pateiktą konkrečios prekės puslapyje, ir į juos neįskaičiuojamas laikas, sugaištas derinant užsakymo detales su užsakovu ir pristatant prekes.

3.4. Administracija neprisiima atsakomybės už prekių sugadinimą arba vėlavimą jas pristatyti, jeigu tai įvyko dėl pristatymo tarnybos kaltės.

3.5. Jeigu užsakymo neįmanoma perduoti gavėjui (ar gavėjo nurodytam asmeniui) dėl gavėjo kaltės (jam neatvykus į užsakymo atsiėmimo punktą, nesilaikant užsakymo atsiėmimo termino), laikoma, kad gavėjas atsisakė prekių. Tokiu atveju prekės grąžinamos atgal, o užsakymas laikomas atšauktu. Visus paskesnius užsakymus naudotojas, nesilaikęs savo įsipareigojimų, galės pateikti svetainėje tiktai iš anksto juos apmokėjęs.

3.6. Pakeisti arba grąžinti tinkamos kokybės gaminius, netikusius pagal dizainą, matmenis, medžiagą ir kitus anksčiau patvirtintus parametrus, negalima.

  3.6.1. Įformindamas užsakymą naudotojas turi atsižvelgti į tai, kad išspausdintų gaminių spalva gali šiek tiek skirtis nuo kompiuterio ekrane matomų spalvų, taip yra dėl principinio spalvų atkūrimo skirtumų RGB (ekrane) spalvų modeliuose ir CMYK (spaudinyje). Šiuo atveju gaminiai su nurodytais spalvų skirtumais laikomi tinkamos kokybės prekėmis.

  3.6.2. Aptikęs netinkamos kokybės prekes naudotojas turi teisę kreiptis į administraciją užpildydamas grįžtamojo ryšio formą arba paskambinęs telefono numeriais, nurodytais skyriuje Kontaktai. Klausimus dėl sumokėtų pinigų grąžinimo, prekių pakeitimo tokiomis pačiomis kokybiškomis prekėmis arba kompensacijos, suteikiamos nuolaidos pavidalu, administracija išnagrinėja individualia tvarka tiktai po to, kai atsiunčiamos netinkamos kokybės prekių nuotraukos arba visas tiražas grąžinamas į spaustuvę (spaustuvės nuožiūra).

3.7. Administracija neprisiima atsakomybės už netinkamą įsipareigojimų naudotojams įvykdymą, jeigu tai lėmė nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure).

3.8. Administracija turi teisę nutraukti bendradarbiavimą su naudotoju, sistemingai pažeidžiančiu verslo

etiką ir nesilaikančiu visuotinai priimtų padorumo principų, vartojančiu nenorminę leksiką, įžeidimus.

4. Atsiliepimai

Bet kuris naudotojas, pateikęs apmokėtą užsakymą, gali paskelbti pranešimą su savo nuomone apie internetinės spaustuvės Vizitka.com® siūlomų prekių ar paslaugų kokybę, taip pat pateikti rekomendacijas dėl šio ištekliaus naudojimo arba prevencijos. Toks atsiliepimas pateikiamas per specialią sąsają.

Kartu su atsiliepimu įkeldami nuotraukas / vaizdus jūs patvirtinate, garantuojate ir sutinkate, kad esate autorių teisių į tas nuotraukas / vaizdus savininkas, ir sutinkate, kad Vizitka.com® įkeltas nuotraukas / vaizdus panaudotų savo svetainėje, reklaminėje medžiagoje ir straipsniuose (skelbiamuose internete ir kitose žiniasklaidos priemonėse), taip pat bet kokiu kitu būdu Vizitka.com® nuožiūra. Jūs suteikiate Vizitka.com® neišimtinę, visame pasaulyje galiojančią, neatšaukiamą, besąlyginę ir neterminuotą teisę bei leidimą naudoti, atkurti, atvaizduoti, kopijuoti, platinti, licencijuoti, perduoti ir skelbti nuotraukas / vaizdus bet kokiu būdu, Vizitka.com® nuožiūra. Įkeldamas šias nuotraukas / vaizdus, asmuo, įkeliantis nuotrauką (-as), prisiima visą teisinę ir moralinę atsakomybę už visus teisinio pobūdžio reikalavimus, kuriuos gali pateikti trečiosios šalys (įskaitant įkeliamų objektų savininkus, bet tuo neapsiribojant), ryšium su tuo, kad Vizitka.com® skelbia ir naudoja šias nuotraukas / vaizdus.Vizitka.com® nėra įkeltų nuotraukų / vaizdų savininkė ir nė vienu būdu neišreiškia pritarimo jiems. Atsakomybę už visų nuotraukų / vaizdų tikrumą, galiojimą ir teisės naudoti visas nuotraukas / vaizdus turėjimą prisiima nuotrauką (-as) įkėlęs fizinis asmuo, o neVizitka.com®. Vizitka.com® neprisiima jokios atsakomybės ir įsipareigojimų dėl įkeltų nuotraukų / vaizdų. Nuotrauką (-as) įkėlęs fizinis asmuo garantuoja, kad nuotraukose / vaizduose nėra virusų, programų „Trojos arklys“ arba virusais užkrėstų rinkmenų, taip pat jose nėra jokio pornografinio, neteisėto, nederamo, įžeidžiančio, nepriimtino ar netinkamo turinio ir jos nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių (intelektinės nuosavybės teisės, autorių teisės arba teisės į privataus gyvenimo neliečiamumą). Bet kokios nuotraukos / vaizdai, kurie neatitinka pirmiau išvardytų kriterijų, nebus skelbiami ir (arba) įmonė Vizitka.com® gali juos pašalinti bet kuriuo metu, iš anksto apie tai nepranešusi.

Naudotojo užpildytas atsiliepimas gali būti paskelbtas atitinkamame mūsų svetainės puslapyje „Klientų atsiliepimai“ turint vienintelį tikslą – pranešti esamiems ir būsimiems klientams jūsų nuomonę apie internetinės spaustuvės Vizitka.com® gaminių ir teikiamų paslaugų kokybę. Be to, visą atsiliepimą ar jo dalį Vizitka.com® gali panaudoti savo nuožiūra, pavyzdžiui, rinkodaros ir reklamos tikslais, siekdama pagerinti paslaugų, teikiamų jos svetainėje ar kitose panašiose socialinių medijų platformose, kokybę, siųsdama naudotojams savo naujienas, rengdama reklamines akcijas, pateikdama atsiliepimus prieduose arba naudodamasi bet kuriais kitais kanalais, kurie priklauso internetinei spaustuvei Vizitka.com® arba jos verslo partneriams.Vizitka.com® turi teisę keisti, atmesti arba pašalinti atsiliepimus savo nuožiūra. Pasiūlymai pateikti atsiliepimus siunčiami tiktai turint tikslą atlikti apklausą ir juose nebūna jokių tolesnių komercinių pasiūlymų, kvietimų arba paskatinimų.

5. Asmens duomenų gavimas, tvarkymas ir naudojimas

5.1. Registruodamasis internetinėje svetainėje naudotojas sutinka, kad administracija rinktų ir tvarkytų jo asmens duomenis (įskaitant asmens duomenų perdavimą tretiesiems asmenims), laikydamasi sąlygų, nurodytų šių NS 5.2 punkte. Administracija garantuoja naudotojo asmens duomenų apsaugą pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus teisės aktus.

5.2. Asmens duomenys gali būti tvarkomi civilinių teisinių santykių įgyvendinimo tikslais, tarp jų:

  5.2.1. Vykdant sutartinius įsipareigojimus dėl paslaugų teikimo;

  5.2.2. Suteikiant prieigą prie svetainės paslaugų;

  5.2.3. Identifikuojant lankytoją kaip svetainės naudotoją;

  5.2.4. Norint pasiūlyti paslaugas, nusiųsti komercinius pasiūlymus ir informaciją paprastu paštu, elektroniniu paštu, perduoti bet kokią informaciją, kuri skiriasi nuo sutarties dalyko;

  5.2.5. Tvarkant mokėjimus, pašto adresus, atliekant atsiskaitymo operacijas, tvarkant buhalterinę, mokestinę ir statistinę atskaitomybę;

  5.2.6. Gerinant teikiamų paslaugų kokybę, palengvinant darbą su svetaine, tobulinant joje pateikiamą medžiagą.

5.3. Administracija gali rinkti naudotojų asmens duomenis, kaip antai: vardas, tėvavardis (jeigu jis yra), pavardė, kontaktiniai telefono numeriai, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, slaptažodis, reikalingas identifikavimui, banko rekvizitai, įrašomi slapukai ir naudotojo IP adresas.

5.4. Kartu su tuo svetainės lankytojas garantuoja, jo pateikta informacija nepažeidžia Autorių teisių įstatymo. Jeigu atsirastų reikalavimų ir ginčų, kuriuose dalyvaus trečiosios šalys, dėl naudotojo pažeistų autorių teisių, už tai bus atsakingas naudotoja.

5.5. Konfidencialumo politika, taikoma tvarkant asmens duomenis, pateikta internetinėje svetainėje, adresas: https://lt.vizitka.com/lt/naudotojo-sutartis

6. Atsakomybė

6.1. Administracija gali keisti svetainės apipavidalinimą, struktūrą, paslaugų rinkinį, jos veikimo taisykles, papildyti scenarijus / programinius modulius, pašalinti, pridėti parduodamas prekes ir teikiamas paslaugas, pakeisti jų aprašymus ir kainą bet kuriuo metu, iš anksto pranešusi arba nepranešusi apie tai naudotojams.

6.2. Jeigu naudotojas aplaidžiai žiūri į savo autorizavimo duomenų apsaugą ir dėl to neteisėtai įgyjama prieiga prie jo asmeninės paskyros, naudotojas pats atsako už galimus nuostolius.

6.3. Administracija neprisiima atsakomybės už galimas klaidas ir netikslumus, kurių gali būti svetainės medžiagoje, už svetainės veikimo triktis, informacijos praradimą, padarytą moralinę, materialinę ar bet kokią kitokią žalą, kuri yra naudojimosi svetaine rezultatas.

JŪS PRIPAŽĮSTATE IR SUTINKATE, KAD NAUDOJATĖS ŠIA SVETAINE IR MEDŽIAGA PATYS PRISIIMDAMI RIZIKĄ, IR KAD ŠI SVETAINĖ BEI MEDŽIAGA PATEIKIAMA TOMIS SĄLYGOMIS, KURIOS EGZISTUOJA TUO METU, KAI NAUDOJATĖS ŠIA SVETAINE, KAD MES NESUTEIKIAME GARANTIJŲ DĖL ŠIOS SVETAINĖS IR BET KOKIOS JOJE PATEIKIAMOS MEDŽIAGOS; KAD MES NEPATEIKIAME JOKIŲ GARANTIJŲ IR PAREIŠKIMŲ DĖL ŠIOS SVETAINĖS TIKSLUMO, TEISINGUMO, TAISYKLINGUMO, TINKAMUMO, SAVALAIKIŠKUMO, NEPERTRAUKIAMO VEIKIMO, SAUGUMO, DEFEKTŲ IR KLAIDŲ JOS MEDŽIAGOJE NEBUVIMO (BE KITA KO, ĮSKAITANT VIRUSŲ, SAVARANKIŠKAI PLINTANČIŲ KENKĖJIŠKŲ PROGRAMŲ, PROGRAMŲ „TROJOS ARKLIŲ“, KITŲ KENKĖJIŠKŲ KODŲ IR (ARBA) PAVOJINGŲ KOMPONENTŲ NEBUVIMĄ). IŠSKYRUS JURISDIKCIJAS, KURIOSE NELEIDŽIAMAS KONKREČIŲ GARANTIJŲ IŠSKYRIMAS ARBA APRIBOJIMAS, MŪSŲ ĮMONĖS, TAIP PAT MŪSŲ PAVALDŽIŲJŲ BENDROVIŲ, AFILIUOTŲ ASMENŲ, LICENCIARŲ IR TIEKĖJŲ ATSAKOMYBĖ APRIBOJAMA VISAIS ĮSTATYMO LEIDŽIAMAIS ATVEJAIS.

JŪS PRIPAŽĮSTATE IR SUTINKATE, KAD JOKIOMIS APLINKYBĖMIS MŪSŲ ĮMONĖ IR (ARBA) MŪSŲ PAVALDŽIOSIOS ĮMONĖS, AFILIUOTI ASMENYS, LICENCIARAI IR (ARBA) TIEKĖJAI NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ BET KOKIUS TIESIOGINIUS, NETIESIOGINIUS AR KITOKIUS NUOSTOLIUS, SUSIJUSIUS SU NAUDOJIMUSI, NETIKSLINGU NAUDOJIMUSI ARBA NEGALĖJIMU PASINAUDOTI ŠIA SVETAINE AR BET KURIA JOJE PATEIKIAMA MEDŽIAGA (DĖL SUTARTIES, DELIKTO, APLAIDUMO, BESĄLYGINĖS ATSAKOMYBĖS ARBA DĖL KITOS PRIEŽASTIES, NETGI TUO ATVEJU, KAI MŪSŲ ĮMONĖ IR (ARBA) MŪSŲ PAVALDŽIOSIOS BENDROVĖS AFILIUOTI ASMENYS, LICENCIARAI IR (ARBA) TIEKĖJAI BUVO INFORMUOTI APIE TAI, KAD GALI ATSIRASTI NUOSTOLIŲ); IR, JEIGU JŪS PAREIŠKIATE NEPASITENKINIMĄ ARBA REIKALAUJATE ATLYGINTI KOKIUS NORS NUOSTOLIUS RYŠIUM SU BET KURIA ŠIOS SVETAINĖS DALIMI, BET KOKIA MEDŽIAGA ARBA ŠIOMIS NAUDOJIMO SĄLYGOMIS, VIENINTELĖ IR IŠIMTINĖ TEISINĖS GYNYBOS PRIEMONĖ JUMS YRA NUTRAUKTI NAUDOTIS ŠIA SVETAINE IR VISA JOJE PATEIKTA MEDŽIAGA. IŠSKYRUS JURISDIKCIJAS, KURIOSE NELEIDŽIAMI ATSAKOMYBĖS UŽ TIESIOGINIUS IR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS APRIBOJIMAI, MŪSŲ ĮMONĖS, TAIP PAT MŪSŲ PAVALDŽIŲJŲ BENDROVIŲ, AFILIUOTŲ ASMENŲ, LICENCIARŲ IR TIEKĖJŲ ATSAKOMYBĖ APRIBOJAMA VISAIS ĮSTATYMO LEIDŽIAMAIS ATVEJAIS.

Jūs sutinkate nepateikti reikalavimų, pretenzijų ir atleisite nuo atsakomybės mūsų įmonę, pavaldžiąją bendrovę, mūsų teisių perėmėjus, cesionarus, afiliuotus asmenis, licenciarus ir tiekėjus, kartu su atitinkamais pareigūnais, direktoriais, darbuotojais ir konsultantais, dėl visų be išimties reikalavimų, nuostolių, žalos, finansinių įsipareigojimų, teismui teikiamų ieškinių, išlaidų ir sąnaudų (įskaitant pagrįstas teisininkų paslaugų apmokėjimo išlaidas), susijusių su tuo, kad Jūs naudojatės, netikslingai naudojatės arba neįstengiate pasinaudoti šia svetaine ar bet kuria joje pateikiama Medžiaga, taip pat su bet kuriais Jūsų padarytais šių Naudojimo sąlygų, bet kurių įstatymų ir norminių teisės aktų ar bet kurių trečiųjų šalių teisių pažeidimais. Kartu mes išsaugome išimtinę teisę imtis gynybos ir kontrolės bet kuriais klausimais, susijusiais su pirmiau nurodytomis aplinkybėmis; taip pat Jūs teikiate mums visokeriopą paramą dėl tokios gynybos.

Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad Jums esant bet kurioje pasaulio jurisdikcijoje, kurioje įprastinė, nustatyta įstatyme, kodifikuota ar kita teisė, taisyklė arba norminis teisės aktas skelbia, kad prieiga prie šios svetainės ar bet kokios joje pateiktos Medžiagos yra netinkama, neteisėta arba leidžiama tiktai gavus sutikimus arba leidimus, kurių Jūs neturite, arba kurioje šios Naudojimo sąlygos laikomos visiškai ar iš dalies negaliojančiomis, Jūs neturite teisės pasinaudoti prieiga prie šios svetainės ar bet kokios joje pateiktos medžiagos.

Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad šios Naudojimo taisyklės yra visiškas Jūsų ir mūsų įmonės susitarimas dėl naudojimo sąlygų ir jos pakeičia visas be išimties ankstesnes raštu ir žodžiu Jūsų ir mūsų įmonės sutartas Naudojimo sąlygas, taikomas bet kuriam šiose Naudojimo sąlygose nurodytam dalykui; kad šias Naudojimo sąlygas visiškai ar iš dalies gali pakeisti išimtinai mūsų įmonė, taip pat jos gali būti pakeistos tais atvejais, kurie atskirai nurodyti kurioje nors šių Naudojimo sąlygų nuostatoje; ir kad bet kokios medžiagos, pateiktos šioje internetinėje svetainėje arba naudojantis ja, ir neatitinkančios arba prieštaraujančios šių Naudojimo sąlygų nuostatoms atveju šios Naudojimo sąlygos turi viršenybę.